Politică de confidențialitate

Ultima actualizare: martie 2020

Informații generale

Confidențialitatea datelor cu caracter personal a utilizatorilor paginii web cuvintecumestesug.ro este importantă pentru administratorii site-ului. Prin urmare, prezentul document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul vizitării acestui site.

În cazul în care nu sunteți de acord cu condițiile de utilizare a paginii web cuvintecumestesug.ro, vă rugăm să nu accesați acest site.

Ce tipuri de date personale sunt colectate?

Pot fi colectate, stocate și utilizate următoarele tipuri de informații personale:

 • informații despre dispozitivele de pe care accesați site-ul, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;
 • informații despre vizitele și utilizarea acestui website;
 • informații pe care ni le furnizați dumneavoastră (din secțiunea de comentarii sau cele existente în formularul de contact);
 • informațiile pe care le postați pe website-ul nostru cu intenția de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil și conținutul postărilor
 • orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Termenii și condițiile de utilizare ale site-ului pot fi modificate în orice moment, fără a fi necesară notificarea în prealabil a vizitatorilor. Pentru a fi la curent cu eventualele modificări, vă recomandăm să revedeți periodic acest document. 

Utilizatorii sunt unicii responsabili pentru conţinutul generat (filme, fotografii, comentarii, etc) pe site-ul cuvintecumestesug.ro şi pentru consecinţele postărilor lor, inclusiv pentru respectarea cerințelor privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, administratorii site-ului nu au nicio responsabilitate pentru conținutul generat de utilizatori.

Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a înlătura orice conţinut sau comentariu neavând obligația de notifica în prealabil autorul. 

De ce sunt colectate datele personale?

Datele dumneavoastră personale sunt colectate în scopul diverselor analize sau raportări privind funcționarea site-ului, în vederea îmbunătățirii experienței utilizatorilor pe website.

Se vor colecta datele personale în vederea unor comunicări comerciale prin e-mail privind produsele și serviciile oferite de cuvintecumestesug.ro. Astfel, prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul utilizatorilor acestui website. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate atât timp cât este necesar.

Pentru a îndeplini scopurile de prelucrare a datelor colectate, administratorul website-ului poate dezvălui aceste date către terțe părți care sprijină cuvintecumestesug.ro pentru desfășurarea activității (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT) în următoarele situații:

 • Cu scopul de a menține, personaliza și îmbunătăți website-ul, precum și serviciile furnizate;
 • Cu scopul analizei de date, a testării, cercetării și monitorizării tendințelor de utilizare și activitate;
 • Cu scopul de a transmite informații comerciale, în condițiile prevăzute de lege.

Care sunt drepturile de care beneficiați?

În condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind prelucrarea datelor personale, utilizatorii acestui website beneficiază de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare. Aveți dreptul de a primi detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate în conformitate cu cele descrise în documentul prezent.
 • Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține confirmarea din partea administratorului site-ului cuvintecumestesug.ro privind prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și alte detalii cu privire la activitățile de prelucrare. (modalitatea de colectare a datelor personale, scopul prelucrării acestora, destinatarii datelor personale, etc).
 • Dreptul la rectificare. Aveți dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate. În conformitate cu articolul 17 din GDPR aveți „dreptul de a fi uitat” în următoarele situații:
 • când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul utilizatorului și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a respectarea unei obligații legale;
 • În cazul în care datele personale au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.

 Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, administratorul site-ului să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal, deci păstrând confidențialitatea) și să continue prelucrarea lor în scopuri statistice.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
 • Persoana contestă conformitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii lor;
 • Prelucrarea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Persoana vizată s-a opus prelucrării datelor (pentru alte scopuri decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, utilizată în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către cuvintecumestesug.ro catre alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.
 • Dreptul la opoziție. În ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim cuvintecumestesug.ro sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care autorul blogului poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.